Over Het Homerostheater

Het Homerostheater is een theatergezelschap uit de regio ‘s-Gravenhage met een rijke geschiedenis.

Reeds in 1963 werden op het Haags Montessori Lyceum toneelstukken in het klassiek Grieks uitgevoerd. Tot 1996 werd onder leiding van de heer Lodewijk Saldiën, leraar klassieke talen aan die school, vrijwel jaarlijks een boek uit de Ilias of Odyssee van Homeros in het Grieks uitgevoerd.
In 1991 is een ‘vaste’ groep van spelers ontstaan, eerst alleen bestaande uit oud-leerlingen van de school, later ook uit anderen. In dat jaar is ook de naam ‘Het Homerostheater’ ontstaan en is een gelijknamige vereniging opgericht. Sindsdien zijn er verschillende Griekstalige producties tot stand gekomen; Ilias boek 1 en boek 24, Antigone en De Bacchanten. Centraal bij deze stukken stond altijd de uitvoering in de originele taal. Bij de keuze van het repertoire werd steeds gepoogd zoveel mogelijk aan te sluiten bij het eindexamenprogramma van de middelbare scholen.
In de loop der jaren heeft de vereniging zich steeds verder ontwikkeld, bijvoorbeeld door het aantrekken van professionele krachten in de artistieke en productionele leiding, zoals regisseurs, decor- en kostuumontwerpers, componisten en productieleiders. Daarnaast heeft de vereniging haar doelstellingen uitgebreid naar het spelen van ‘moderne’ theaterklassiekers. In de afgelopen tien jaar werd er dan ook een rijke verzameling aan klassieke theaterwerken op de planken gebracht, steeds in de originele taal uitgevoerd:

Lees verder...