Het Homerostheater

Stichting Het Homerostheater heeft als doelstelling het verspreiden en toegankelijk maken van de wereldliteratuur door het opvoeren van bijzondere theaterstukken en teksten bij voorkeur in de originele taal. We proberen daarbij zowel het klassieke theaterrepertoire levend te houden, alsmede nieuw werk te spelen.

We zijn een kleine theatergroep met als thuisbasis Den Haag, maar met spelers vanuit de hele Randstad. Hoewel de acteurs onder liefhebbers worden geworven, wordt er wel altijd landelijk gespeeld, zowel in theaters als op uitnodiging in scholen. Er is in het verleden ook veel samengewerkt met universiteiten in onderzoeksprojecten. Zo werd Mariken van Nieumeghen gemaakt voor Firapeel, Vereniging voor Mediėvistiek en maakten we een 18e-eeuwse maskerade in nauwe samenwerking met De Werkgroep 18e Eeuw.

Zie 'Actueel