THE STATE OF MARY

HINTERLANDS - Heart of lightness (nl) (en)


HINTERLANDS - Heart of lightness


Hinterlands - Heart of Lightness teaser

2011-2012

The Importance Of Being Earnest by Oscar Wilde (in English)
Regie: Arne Sybren Postma
In: Den Haag, Delft, Amsterdam, Wassenaar, Overveen

Lees verder...


2009-2010

The Pillowman (2003) van Martin McDonagh.
Regie: Arne Sybren Postma
Film en fotografie: Jules Stoop
In: Den Haag, Utrecht, Overveen

Lees verder...


2007-2008

De Gewaande Krygsman, of Nieuwmodesche Minnaar van
Jan van Hoven
Regie: Arne Sybren Postma
In: Den Haag, Utrecht, Leiden, Nijmegen, Enschede

Lees verder...


2006-2007

One for the Road van Harold Pinter
Director Arne Sybren Postma

In The Hague, Overveen, Wassenaar

Lees verder...


2005-2006

Waiting for Godot
van Samuel Beckett
Director: Arne Sybren Postma
Audio-visual installation: Jules Stoop
In The Hague, Utrecht, Groningen, Leiden, Overveen, Wassenaar

Lees verder...


2005-2006

Mariken van Nieumeghen
in het Middelnederlands
Regie: Arne Sybren Postma

In Den Haag, Utrecht, Groningen, Nijmegen, Zeist, Zoetermeer

Lees verder...


2004

Andromache & Neoptolemos uit De Troje Trilogie van Koos Terpstra
Regie deel 1 Neoptolemos: Ivo Richaers
Regie deel 2 Andromache: Arne Sybren Postma

In Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Groningen, Almelo, Heerhugowaard

Lees verder...


2003

The Hothouse
by Harold Pinter
Director: Arne Sybren Postma

In The Hague, Utrecht, Groningen

Lees verder...


2003

Odyssee, vertellen van verleiding en vergetelheid
Naar Homeros
Regie: Ivo Richaers

In: Den Haag, Leiden, Utrecht, Groningen, Dordrecht

Lees verder...

2002

Mutter Courage und ihre Kinder
van Bertold Brecht
Regie: Arne Sybren Postma

In: Den Haag, Amsterdam, Leiden, Groningen, Utrecht, Gorinchem

Lees verder...